Misje

Misje

Jesteśmy pierwszym Zakonem misyjnym. Bracia, którzy odczuwają w sobie powołanie misyjne mogą za zezwoleniem Ministra Prowincjalnego udać się do pracy ewangelizacyjnej w krajach misyjnych lub do pomocy duszpasterskiej w innych państwach.

Po II wojnie światowej grupa zakonników Prowincji Wniebowzięcia NMP pozostawała poza granicami Polski. Kilku współbraci rozwinęło ożywioną działalność duszpasterską wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych,  Kanadzie oraz w Holandii.
Wyjazdy na misje zostały ograniczone w związku z prześladowaniem Kościoła w Polsce, polegającym m.in. na niewydawaniu paszportów zakonnikom chcącym wyjechać z kraju.
Czynne zaangażowanie na polu misyjnym mogło odrodzić się od 1971. W 1976 wyjechali pierwsi misjonarze do Boliwii, a w 1979 do Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Kongo). W 1982 roku prowincja podjęła pracę duszpasterską wśród Polaków we Francji, a później także w Libii. W 2000 nowym terenem pracy stało się Maroko.
Obecnie nasi misjonarze są obecni w Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii oraz od 2006 w Hongkongu.

Perła misji franciszkańskich

W Kustodii Ziemi Świętej, która stanowi szczególną gałąź pracy misyjnej Zakonu Braci Mniejszych, przebywali czasowo bracia studiujący we Franciszkańskim Seminarium Duchownym w Jerozolimie oraz Franciszkańskim Studium Biblijnym. Na dłuższy czas wielu braci pozostało i nadal pozostaje na służbę w krajach Lewantu.

W Europie

Opieką braci z Prowincji Wniebowzięcia NMP objęci są też wierni z terenów Europy Zachodniej (Austria: Bezau, Niemcy: Bensheim, Berchtesgaden, Freystadt, Włochy: Viareggio) oraz Czech (Stary Bogumin, Jabłonków).

Po rozpadzie ZSRR

Bracia zaangażowali się też w pracę duszpasterską w krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1992 jeden z braci wyjechał do Estonii, a drugi w tym samym roku rozpoczął pracę w Smoleńsku w Rosji. Bracia podjęli też pracę w Rumunii oraz Albanii.
Aktualnie Prowincja posiada dwie fundacje: Stygmatów św. Franciszka z Asyżu na Białorusi (Słuck, Soligorsk, Osipowicze) oraz bizantyjską Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie (Tarnopol, Nyżnij Bystryj, Użghorod, Hayi Shevchenkivski, Khust, Złoczów).

Inne pola pracy

Kilku braci pracowało w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie i na Papieskim Ateneum Antonianum, a także jako członkowie Międzynarodowej Komisji Szkotystycznej, która pracuje nad krytycznym wydaniem dzieł wszystkich bł. Jana Dunsa Szkota. Pracowali także w Katakumbach św. Sebastiana, powierzonych Zakonowi Braci Mniejszych, jako przewodnicy pielgrzymów i turystów.