Euzebiusz Huchracki

Euzebiusz Huchracki

Przed kilkoma laty nasza Prowincja rozpoczęła starania w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego współbrata, męczennika z obozu koncentracyjnego w Dachau, Sługi Bożego o. Euzebiusza Józefa Huchrackiego OFM.

Jego życie ofiarowane za wolność wiary i Ojczyzny jest świadectwem zakonnika, gorliwego kaplana i gorącego patrioty.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich współbraci, kapłanów i osób świeckich o:

  • nadsyłanie pisemnych relacji o ojcu Euzebiuszu Huchrackim (tak osobistych, jak i zasłyszanych),
  • propagowanie osobowości tego współbrata i dotarcie do parafii, gdzie duszpasterzował, w celu odszukania świadectw i stworzenia listy świadków potrzebnej do procesu,
  • zachęcanie proboszczów parafii, gdzie duszpasterzował, aby w ogłoszeniach parafialnych prosili wiernych o pisanie świadectw; świadectwa te muszą być opatrzone w dokumenty: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz  informację czy świadek osobiście go znał, czy o nim tylko słyszał.
Kontakt:

br. Lucjusz Wójtowicz OFM
Wicepostulator ds. beatyfikacji

Dom zakonny Braci Mniejszych
pl. Wolności 2
45-018 Opole
tel.: +48 77 454 89 09
e-mail: wicepostulator@panewniki.pl

Sługa Boży o. Euzebiusz Józef Huchracki OFM. Modlitwa
Sługa Boży o. Euzebiusz Józef Huchracki OFM. Tablica 1
Sługa Boży o. Euzebiusz Józef Huchracki OFM. Tablica 2